बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

बाट पदहरू अवतम्सक सूत्र दैनिक जीवनमा अनुकम्पा र बोधचित्ता अभ्यासमा।

बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरूमा सबै पोष्टहरू

बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

श्लोक 22-1: हिँड्दा बोधचित्ता

मनलाई सद्गुणमा परिणत गर्नु र दु:खको त्याग गर्नु नै भावुक प्राणीहरूको कल्याण हो।

पोष्ट हेर्नुहोस्
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

श्लोक 23-1: संसारबाट सबै प्राणी उठाउँदै

बोधिचित्त सम्झनको लागि हिड्ने ध्यान, वरपरका मानिसहरूको लागि बढी हेरचाह र सजग हुनुहोस्...

पोष्ट हेर्नुहोस्
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद 25-1: गहना बिना

हामीले सामना गर्ने जुनसुकै कुरालाई रूपान्तरण गर्ने अभ्यास, ताकि यो अहंकारसँग सम्बन्धित छैन।

पोष्ट हेर्नुहोस्
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद 26-2: कन्टेनरहरू भर्दै

तटस्थ कार्यहरू गर्नको लागि कार्य गर्नु अघि हाम्रो प्रेरणा उत्पन्न गर्ने महत्त्व…

पोष्ट हेर्नुहोस्
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद 26-3: ईर्ष्या र क्रोध कम गर्दै

अन्य सबै भावुक प्राणीहरू राम्रा गुणहरूले भरिएको कल्पना गरेर क्रोध र ईर्ष्या कम गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्