बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

बाट पदहरू अवतम्सक सूत्र दैनिक जीवनमा अनुकम्पा र बोधचित्ता अभ्यासमा।

बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरूमा सबै पोष्टहरू

मेडो पथ
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद 18: उच्च मार्ग

बाटोमा हिड्ने क्रममा सबै संवेदनशील प्राणीहरूको लागि सकारात्मक आकांक्षाहरू उत्पन्न गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
घाम फुटेको हिउँ बाटो
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद १९-१: माथिल्लो क्षेत्रहरू

कसरी बहुमूल्य मानव जीवनले हामीलाई पर्याप्त सान्त्वना र पर्याप्त पीडा दिन्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
जडान
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद १९-२: बहुमूल्य मानव जीवन

हरेक मानव जीवन अमूल्य मानव जीवन होइन। जीवित प्राणीहरूलाई ध्यानमा राख्दै जो त्यस्ता…

पोष्ट हेर्नुहोस्
अबे अतिथि
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

श्लोक 19-3: बोधिसत्व अभ्यासहरू

बहुमूल्य मानव जीवनको लागि लक्ष्यको महत्त्व, त्यो हाम्रो दीर्घकालीन नभए पनि…

पोष्ट हेर्नुहोस्
अबे अतिथि
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद १९-४: डिप्रेसनको औषधि

अनमोल मानव जीवनमा कसरी ध्यान गर्दा हामी कत्तिको भाग्यमानी छौं भन्ने निरन्तर सचेत रहन्छ,…

पोष्ट हेर्नुहोस्
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद 20-1: डाउनहिल जाँदै

संवेदनशील प्राणीहरू, र आफूलाई, तल्लो क्षेत्रमा जन्मिनबाट रोक्नको महत्त्व।

पोष्ट हेर्नुहोस्
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद २०-२: तल्लो क्षेत्रहरू

तल्लो क्षेत्रहरूको विवरण, र तिनीहरू वास्तविक ठाउँहरू हुन् वा राज्यहरू मात्र हुन्...

पोष्ट हेर्नुहोस्
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद ५-२: कारणहरू सिर्जना गर्दै

क्रोध छोड्न क्रोधित दिमाग संग तर्क गर्ने एक ध्यान अभ्यास। त्यसलाई ध्यानमा राखेर…

पोष्ट हेर्नुहोस्
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद २१-१: अरूलाई भेट्दा

अरूमा बुद्धको क्षमता देख्दा हामी तिनीहरूको बारेमा कस्तो महसुस गर्छौं भनेर परिवर्तन गर्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

श्लोक 21-2: अरूमा बुद्ध देख्दै

संवेदनशील प्राणीहरूलाई बुद्धको रूपमा हेर्नु, हाम्रो नकारात्मक दिमागलाई नियन्त्रण गर्ने तरिका तर लिनु हुँदैन ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
मुर्ति
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

श्लोक 21-3: बुद्ध प्रकृति

बुद्ध प्रकृतिलाई मनको शून्यताको रूपमा कसरी वर्णन गरिएको छ, र यसको अर्थ के हो।

पोष्ट हेर्नुहोस्