बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

बाट पदहरू अवतम्सक सूत्र दैनिक जीवनमा अनुकम्पा र बोधचित्ता अभ्यासमा।

बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरूमा सबै पोष्टहरू

बैजनी फूलहरू गुच्छामा फुल्छन्।
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद 6-2: अरूको लागि विचार

हेरचाह, स्नेह, विचार, र हाम्रो कार्यहरूले कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने जागरूकताबाट नकारात्मकताहरू त्याग्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
बैजनी फूलहरू गुच्छामा फुल्छन्।
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद 7: सद्गुण को जरा द्वारा सुरक्षित

हामीले सृजना गरेको सद्गुणले हामीलाई राम्रो पुनर्जन्म, मुक्ति, र यसैमा कसरी सुरक्षित बनाउँछ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
बैजनी फूलहरू गुच्छामा फुल्छन्।
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद ८: ज्ञानको आसन

बस्दा हाम्रो बोधचित्तलाई पुन: पुष्टि गर्दै, सबै प्राणीहरू यस ठाउँमा आऊन् भन्ने कामना गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
बैजनी फूलहरू गुच्छामा फुल्छन्।
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद समीक्षा: बौद्ध दृष्टिकोण

हाम्रो जीवनलाई थप अर्थपूर्ण बनाउने महत्त्व, हाम्रो जीवनलाई सामान्य रूपमा नलिने, र...

पोष्ट हेर्नुहोस्
बैजनी फूलहरू गुच्छामा फुल्छन्।
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद 10-1: जुनून को ईन्धन

हामी कसरी अज्ञानतापूर्वक दु: खलाई बुझ्छौं, हामी कसरी बढाइचढाइ गर्छौं भनेर पहिचानको महत्त्व, र...

पोष्ट हेर्नुहोस्
बैजनी फूलहरू गुच्छामा फुल्छन्।
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद 10-2: अशुद्धताहरूको प्रतिरोध गर्दै

अपवित्रताहरू, विशेष गरी दु: खहरू प्रतिरोध गर्ने विभिन्न तरिकाहरू। महत्व मात्र होइन…

पोष्ट हेर्नुहोस्
बैजनी फूलहरू गुच्छामा फुल्छन्।
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद १२: बुद्धिको अमृत

हामी बाटोमा अघि बढ्दै जाँदा विभिन्न प्रकारका बुद्धिहरू। बुद्धिका समानताहरू...

पोष्ट हेर्नुहोस्
बैजनी फूलहरू गुच्छामा फुल्छन्।
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद १३: समाधिको पोषण

गहिरो समाधिले मन र शरीरलाई पोषण गर्छ र महान ध्यान गर्नेहरूलाई ध्यानमा बढी समय बिताउन सक्षम बनाउँछ...

पोष्ट हेर्नुहोस्