बुद्ध प्रकृति

बुद्ध प्रकृतिको शिक्षा, मनको जन्मजात गुण जसले सबै प्राणीहरूलाई बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्षम बनाउँछ।

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

सिद्धान्त र बुद्ध प्रकृति को समीक्षा

दुई प्रकारका बुद्ध प्रकृति र तिनीहरूको बुद्ध शरीरसँगको सम्बन्धको समीक्षा गर्दै, अध्यायबाट...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

के संवेदनशील प्राणीहरू पहिले नै बुद्ध हुन्?

संवेदनाशील प्राणीहरू पहिल्यै बुद्ध भइसकेका छन् भनी व्याख्या गर्दै र तन्त्र अनुसार बुद्ध प्रकृतिलाई ढाक्ने,…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

बुद्ध प्रकृतिको रूपान्तरण र प्राकृतिक रूपमा पालना गर्ने

खण्डबाट प्राकृतिक रूपमा पालन गर्ने बुद्ध प्रकृति र बुद्ध प्रकृति रूपान्तरणको अर्थ व्याख्या गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

बुद्ध प्रकृति को समीक्षा

विभिन्न सिद्धान्त प्रणाली अनुसार बुद्ध प्रकृतिको व्याख्या गर्दै, खण्डहरूको समीक्षा गर्दै “आर्य स्वभाव अनुसार…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

उत्कृष्ट गुणहरू खेती गर्दै

उत्कृष्ट गुणहरूको खेती गर्ने तीनवटा कारकहरूको वर्णन गर्दै, खण्डहरूको समीक्षा गर्दै, "उत्कृष्ट...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

मुक्तिको सम्भावना

मनको अस्पष्टता र मुक्तिको लागि कारकहरू व्याख्या गर्दै, खण्डहरूको समीक्षा गर्दै, "मनको…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

मार्गमा सूक्ष्मतम स्पष्ट प्रकाश दिमाग प्रयोग गर्दै

तंत्रले कसरी सूक्ष्म मन-हावालाई प्रकट गर्छ र यसलाई योग्यता र बुद्धि जम्मा गर्न प्रयोग गर्छ भनेर व्याख्या गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
अतिथिले चेनरेजिग हल डेकमा धर्म पुस्तकहरू पढे।
शिक्षण

पढाई सूची

थप अध्ययनको लागि स्रोतहरूको विस्तृत ग्रन्थसूची।

पोष्ट हेर्नुहोस्
मठ जीवन २०१३ को अन्वेषण गर्दै

के म पर्याप्त राम्रो?

अपर्याप्तताको भावनालाई श्रावस्ती एबेको संस्थापक मानहरू प्रयोग गरेर प्रतिरोध गर्न सकिन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
बोधिसत्व पथ

70 विषयहरू: महायान मार्गहरू

बोधिसत्व मार्गहरूमा अध्याय 1, शीर्षक 3 देखि 7 को व्याख्या।

पोष्ट हेर्नुहोस्
बुद्धि र करुणा को पुस्तकालय

संसार, निर्वाण र बुद्ध प्रकृति

"संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति" को एक सिंहावलोकन, ज्ञानको पुस्तकालयको खण्ड 3…

पोष्ट हेर्नुहोस्