सिक्समान पोसाधा र अन्य संस्कारको पुस्तक कभर

शिक्षामान पोसधा र अन्य संस्कार

धर्मगुप्तक विनयबाट ननहरूलाई प्रशिक्षण दिने संस्कार र उपदेशहरू उपदेशहरूमा टिप्पणी सहित। यो पाठ बौद्ध भिक्षुहरूले सबैभन्दा राम्रो पढेका छन्।

बाट अर्डर गर्नुहोस्

डाउनलोड

उपदेशको संरक्षण र पालना नगर्ने हो भने बुद्ध प्रकृतिलाई कसरी बुझ्ने ? यद्यपि सबै संवेदनशील प्राणीहरूमा बुद्ध स्वभाव छ, यसलाई महसुस गर्न तपाईंले उपदेशहरू पालन गरेर सुरु गर्नुपर्छ। बुद्ध प्रकृतिको अनुभूतिको फलस्वरूप, तपाईंले अतुलनीय जागरण प्राप्त गर्नुहुनेछ।

- धर्मगुप्तक परम्पराको शिक्षामान उपदेश पाठ, विनय मास्टर होंगजान

सामग्रीको अवलोकन

यस पुस्तिकामा बौद्ध प्रशिक्षण ननहरू (शिक्षामानहरू) द्वारा सामान्यतया प्रयोग गरिने धर्मगुप्तक विनय संस्कारहरू र विनय मास्टर होङ्जानले आफ्नो टिप्पणीसहित संकलित शिक्षामान उपदेशहरू समावेश गर्दछ।

बुद्धको विनयका अनुसार, यो पाठ पूर्ण रूपमा नियुक्त बौद्ध भिक्षुहरू र शिक्षामानहरूले मात्र पढ्न सक्छन्।

यस शृङ्खलाका पुस्तकहरूको बारेमा थप

समारोहबाट भजनहरू सुन्नुहोस्

धूप चढाउने भजन

 

पश्चात्ताप भजन