पर्ल अफ विजडम I को पुस्तक कभर

बुद्धिको मोती, पुस्तक I

बौद्ध प्रार्थना र अभ्यासहरू

तिब्बती परम्परामा बौद्ध धर्मको अध्ययन र अभ्यास गर्न थालेका मानिसहरूलाई सामान्यतया सिकाइने प्रार्थना र अभ्यासहरूको सङ्कलन। यो पाठ, योग्य शिक्षकको निर्देशन सहित, सबै तहका विद्यार्थीहरूको लागि अपरिहार्य आधारको रूपमा कार्य गर्दछ।

बाट अर्डर गर्नुहोस्

डाउनलोड

पुस्तकको बारेमा

यो पुस्तक प्रार्थना र अभ्यासहरूको संकलन हो जुन तिब्बती परम्परामा बौद्ध धर्मको अध्ययन र अभ्यास गर्न थालेका मानिसहरूलाई सामान्यतया सिकाइन्छ। यी प्रार्थना र अभ्यासहरू हाम्रा विचारहरूलाई सबै समस्याहरूबाट मुक्त हुने दृढ संकल्प, सबै प्राणीहरूको फाइदाको लागि ज्ञान प्राप्त गर्न समर्पित हृदय, र तिनीहरू जस्तै चीजहरू महसुस गर्ने बुद्धि जस्ता उच्च विषयहरूमा हाम्रो विचारहरूलाई निर्देशित गरेर हाम्रो दिमागलाई उचाल्न डिजाइन गरिएको हो।

हाम्रो दिमागले, यसको विभिन्न विचार र भावनाहरूद्वारा, हामीले जीवनमा के अनुभव गर्छौं भनेर सिर्जना र निर्धारण गर्दछ, यसलाई यथार्थपरक र सार्थक विषयहरूतर्फ निर्देशित गर्नु अत्यन्त लाभदायक हुन्छ। पर्ल अफ विजडम, बुक I लाई आधारको रूपमा प्रयोग गरेर, र योग्य शिक्षकबाट निर्देशन दिएर यसलाई पूरक गरेर, कसैले यो गर्न सक्छ।

तपाईंले बुद्धका शिक्षाहरूबाट आनन्द र लाभ लिनुहोस्!

थप प्रार्थना र अभ्यासहरू

सामग्रीहरू