window.dataLayer = window.dataLayer || []; प्रकार्य gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-G943MYS7JM');

क्रोध

रिसको मानसिक पीडा, यसका कारणहरू, हानिहरू र एन्टिडोटहरू सहितको शिक्षा।

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

रिस निको पार्ने

रिस संग काम, भाग 2

हामी कसरी रिसको प्रतिरोध गर्न एन्टिडोटहरू प्रयोग गर्न सक्छौं।

पोष्ट हेर्नुहोस्
रिस निको पार्ने

रिस संग काम, भाग 1

क्रोधको बौद्ध दृष्टिकोणको व्याख्या र यसलाई कसरी काम गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
आधुनिक संसारमा नैतिकता

व्यवहारमा दयालुपन

जस्तोसुकै परिस्थिति आइपरे तापनि हामी अरूप्रति दयालु व्यवहार कसरी गर्न सक्छौं?

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

तथागतगर्भका लागि नौ उपमाहरू

अध्याय 13 मा "तथागतगर्भका लागि नौ समानहरू" खण्डबाट पहिलो दुई उपमाहरूको व्याख्या गर्दै,…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

बुद्ध प्रकृतिको रूपान्तरण र प्राकृतिक रूपमा पालना गर्ने

खण्डबाट प्राकृतिक रूपमा पालन गर्ने बुद्ध प्रकृति र बुद्ध प्रकृति रूपान्तरणको अर्थ व्याख्या गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
दिमाग र मानसिक कारकहरू

दु:ख कसरी प्रकट हुन्छ

दु:खहरू कसरी उत्पन्न हुन्छन् र तिनीहरूसँग लड्न हामीलाई किन समानता चाहिन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
दिमाग र मानसिक कारकहरू

दुःखको बारेमा उद्धरण

सम्पूर्ण बौद्ध मार्ग विभिन्न धर्म शिक्षकहरूको उद्धरणको साथ दु: खसँग लड्नको लागि म्याप गरिएको छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्