अप्रिल 16, 2023

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

शान्तिपूर्ण जीवन, शान्तिपूर्ण मृत्यु रिट्रीट्स

हामी बाँच्ने तरिकाले हाम्रो मृत्युलाई असर गर्छ

नश्वरता र मृत्युको जागरूकताले हामीलाई अझ अर्थपूर्ण रूपमा बाँच्न र शान्तिपूर्वक मर्न मद्दत गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्