अप्रिल 8, 2023

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

अरुको हितमा काम गर्ने

शान्तिदेवका श्लोकहरूमा टिप्पणी जसले आफू र अरूलाई कसरी आदान प्रदान गर्ने भनेर व्याख्या गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्