Mar 31, 2023

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

रिग्पा

रिग्पाको व्याख्या गर्दै, खण्डबाट शिक्षण जारी राख्दै "दुःखी मानसिक अवस्था र प्रकृतिको…

पोष्ट हेर्नुहोस्