Mar 28, 2023

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

सहानुभूति खेती गर्दै

लिने र दिने ध्यानको परिचय

आत्मकेन्द्रिततामाथि विजयी हुनु, लिने र ध्यान दिनको लागि ठूलो बाधा हो।

पोष्ट हेर्नुहोस्