Mar 18, 2023

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

बोधिसत्वको नम्रता

बोधिसत्वको आनन्द र अरूको पीडालाई शान्त पार्न नम्रता विकास गर्ने पदहरूको टिप्पणी।

पोष्ट हेर्नुहोस्