Mar 5, 2023

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

सहानुभूति खेती गर्दै

कार्यमा करुणा: सेवाको जीवन

पश्चिमी भिक्षुहरूको पहिलो पुस्ताको हिस्सा हुनु र यसको अर्थ के हो भन्ने बारे प्रतिबिम्ब...

पोष्ट हेर्नुहोस्