जनवरी 6, 2023

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

चार मारस

अध्याय 12 को समीक्षा जारी राख्दै, "मन र यसको सम्भाव्यता," चार मारहरू वर्णन गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्