नोभेम्बर 19, 2022

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

हामी सबै बराबर छौं

आफू र अरूलाई बराबरी बनाउने नौ बुँदाको ध्यानको पहिलो तीन बुँदाको व्याख्या।

पोष्ट हेर्नुहोस्