नोभेम्बर 12, 2022

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

सबैलाई खुशी चाहिन्छ

नौ-बिन्दु बराबरी आत्म र अन्य ध्यानको व्याख्या, बिन्दु 1 कभर, कसरी सबैलाई समान रूपमा…

पोष्ट हेर्नुहोस्