सेप्टेम्बर 6, 2022

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

दु:खहरु संग काम मा

मनको आक्रामक झार

आदरणीय डेकीले एबेको बगैंचामा काम गर्नुलाई बुद्धि र करुणा खेतीसँग तुलना गर्नुहुन्छ...

पोष्ट हेर्नुहोस्