जुलाई 22, 2022

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

चक्रीय अस्तित्वबाट स्वतन्त्रता

अध्याय 11 बाट श्रावक वाहन अभ्यास गर्नेहरूका पाँच मार्गहरू वर्णन गर्दै शिक्षण सुरु गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्