जुलाई 1, 2022

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

एकाग्रता, ज्ञान र दृष्टि र विच्छेदन...

अध्याय 10 बाट शिक्षण जारी राख्दै, ट्रान्सेन्डेन्टल कारक एकाग्रता, ज्ञान र दृष्टि, मोहभंग र…

पोष्ट हेर्नुहोस्