जुन 27, 2022

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।
भेनको साथ सिद्धान्तहरू। सांगे खद्रो

स्वतान्त्रिक माध्यमक सिद्धान्त: भाग 2

स्वतान्त्रिक माध्यमक दावीहरूको निरन्तर व्याख्या, वस्तुहरू दाबी गर्ने मोड र दुई...

पोष्ट हेर्नुहोस्