जुन 24, 2022

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

ट्रान्सेन्डेन्टल निर्भर उत्पत्ति

अध्याय 10 बाट शिक्षण जारी राख्दै, प्रवाहलाई ट्रान्सेन्डेन्टल निर्भर उत्पत्तिको व्याख्या गर्दै र विश्वासलाई कभर गर्दै,…

पोष्ट हेर्नुहोस्