जुन 13, 2022

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।
भेनको साथ सिद्धान्तहरू। सांगे खद्रो

माइन्ड-ओन्ली टेनेट स्कूल: भाग 3

धारणा, निस्वार्थता, र आधार र मार्गहरूमा मन-मात्र स्कूल सिद्धान्तहरूको व्याख्या।

पोष्ट हेर्नुहोस्
युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2022

कर्मका विशेषताहरू

कर्मको आधारभूत कुराहरू: यो के हो, यसले कसरी काम गर्छ, यो किन महत्त्वपूर्ण छ, र कसरी…

पोष्ट हेर्नुहोस्