23 सक्छ, 2022

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।
भेनको साथ सिद्धान्तहरू। सांगे खद्रो

सौरान्तिका टेनेट स्कूल: भाग 3

Sautrāntika स्कूल वैध र अमान्य ज्ञातकर्ताहरू, र नि:स्वार्थतामा दावीहरूको बारेमा विचार गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्