9 सक्छ, 2022

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।
भेनको साथ सिद्धान्तहरू। सांगे खद्रो

सौरान्तिका टेनेट स्कूल: भाग 1

सौत्रान्तिका विद्यालयको परिचय र परम्परागत र परम लगायत वस्तुहरू दाबी गर्ने मोड…

पोष्ट हेर्नुहोस्