2 सक्छ, 2022

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।
भेनको साथ सिद्धान्तहरू। सांगे खद्रो

वैभासिका टेनेट स्कूल: भाग 3

वैभाषिक विद्यालयका अनुसार पाँच मार्गको व्याख्या र वस्तुहरूमाथिको भनाइ...

पोष्ट हेर्नुहोस्