अप्रिल 25, 2022

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।
भेनको साथ सिद्धान्तहरू। सांगे खद्रो

वैभासिका टेनेट स्कूल: भाग 2

दुई सत्य, निःस्वार्थता, र प्रकारका दावीहरू सहित वैभासिक सिद्धान्तहरूको निरन्तर व्याख्या।

पोष्ट हेर्नुहोस्