अप्रिल 12, 2022

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।
भेनको साथ सिद्धान्तहरू। सांगे खद्रो

बौद्ध सिद्धान्तहरूको परिचय

चार सिद्धान्त विद्यालयहरूको परिचय र बौद्ध सिद्धान्तहरू अध्ययन गर्ने कारणहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्