Mar 11, 2022

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

जन्म

अध्याय 7 बाट शिक्षण जारी राख्दै, हाम्रो आफ्नै मृत्युको कल्पना गर्ने महत्त्वको वर्णन गर्दै र व्याख्या गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्