Mar 5, 2022

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

एक आध्यात्मिक गुरु को गुण

धेरै माया

उनको आध्यात्मिक गुरु लामा थुब्तेन येशेका शिक्षाहरू र तिनको जीवनमा उनीहरूको प्रभावमा प्रतिबिम्ब...

पोष्ट हेर्नुहोस्