दिसम्बर 27, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

दु:ख को लागी एन्टिडोट्स

ईर्ष्या को antidotes मा ध्यान

ईर्ष्याका गल्तीहरू पहिचान गर्न र ईर्ष्या कम गर्न एन्टिडोटहरू लागू गर्न निर्देशित ध्यान…

पोष्ट हेर्नुहोस्