दिसम्बर 12, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

दु:ख को लागी एन्टिडोट्स

अनुलग्नक को लागि antidotes मा ध्यान

अनुलग्नकको गडबड प्रभावहरू पहिचान गर्न र कम गर्न एन्टिडोटहरू लागू गर्नको लागि निर्देशित ध्यान…

पोष्ट हेर्नुहोस्