नोभेम्बर 25, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

क्रोधको प्रतिकार गर्दै

पदहरू 62-66 कभर गर्दै, आत्म-केन्द्रित विचारसँग काम गर्ने र थप वर्णन गर्ने बारे छलफलको नेतृत्व गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्