नोभेम्बर 11, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

हाम्रो दुख को जिम्मेवार को हो

अध्याय 42 को पद 50-6 कभर गर्दै, हाम्रो लागि "जिम्मेवार" को हो भन्ने बारे विभिन्न दृष्टिकोणहरू अन्वेषण गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्