अक्टोबर 12, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

साङ्ख्य र आस्तिक-कर्मवादीहरूको खण्डन गर्दै

सांख्य विचारहरूको खण्डन र आस्तिक-कर्मवादी विचारहरूको खण्डन गर्ने टिप्पणीको समापन।

पोष्ट हेर्नुहोस्