अक्टोबर 10, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

सहानुभूति खेती गर्दै

साझा मानवतालाई अँगालेर

आफू र अरूलाई बराबरी गर्ने अभ्यास, यसका फाइदाहरू, र डरलाई जित्ने अभ्यासको बारेमा कुराकानी…

पोष्ट हेर्नुहोस्
डर, चिन्ता, र अन्य भावनाहरू

चिन्तामाथि विजयी हुने

अपेक्षाहरू प्रबन्ध गरेर र परिवर्तनमा अनुकूलन गरेर चिन्तालाई जित्नुहोस्।

पोष्ट हेर्नुहोस्