अक्टोबर 9, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

सहानुभूति खेती गर्दै

आत्म-अनुकम्पा

आत्म-करुणा के हो र यो के होइन, साथै आत्म-करुणाको अवरोधहरूमा छलफल ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
सहानुभूति खेती गर्दै

सहानुभूति, सहानुभूति, र संलग्नता

करुणामा निर्देशित ध्यान, करुणा र समानुभूति बीचको भिन्नता, र महायानमा करुणा अभ्यास...

पोष्ट हेर्नुहोस्
डर, चिन्ता, र अन्य भावनाहरू

चिन्ताको पहिचान

चिन्ताबाट डर र चिन्ताको बाटो, र कथाहरू जुन हामी आफैंसँग बताउँछौं ...

पोष्ट हेर्नुहोस्