सेप्टेम्बर 12, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खुला मनको जीवन

हाम्रा भावनाहरू पहिचान गर्दै

हाम्रा भावनाहरू कसरी पहिचान गर्ने र तिनीहरूलाई विचारहरूबाट छुट्याउन र यो किन महत्त्वपूर्ण छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार अतुलनीयहरू खेती गर्दै

साथीहरू, अपरिचितहरू, र...

साथीहरू, अपरिचितहरू, र शत्रुहरूका लागि करुणाको विकास गर्नमा निर्देशित विश्लेषणात्मक ध्यान।

पोष्ट हेर्नुहोस्