सेप्टेम्बर 3, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

बीउ र विलम्बता मा थप

अध्याय 5 बाट शिक्षण जारी राख्दै, दु:ख र बीउ र विलम्बताहरूको बीउ र विलम्बताहरू कभर गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्