अगस्ट 22, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

आदरणीय सांगे खड्रो लाइभस्ट्रिम ब्यानरको साथ आफ्नो मन जान्नुहोस्।
दिमाग र मानसिक कारकहरू

आफ्नो मन जान्नुहोस्: सद्गुण मानसिक कारकहरू

अनासक्ति, घृणा, असमंजस, खुशी प्रयास, विनम्रता, ईमानदारी, समानता, ... को सद्गुण मानसिक कारक को व्याख्या।

पोष्ट हेर्नुहोस्
आदरणीय सांगे खड्रो लाइभस्ट्रिम ब्यानरको साथ आफ्नो मन जान्नुहोस्।
दिमाग र मानसिक कारकहरू

आफ्नो मन जान्नुहोस्: वस्तु-निश्चित र सद्गुणी पुरुषहरू...

पाँच वस्तु-निर्धारण मानसिक कारकहरू र पहिलो तीन सद्गुण मानसिक कारकहरूको व्याख्या - विश्वास,…

पोष्ट हेर्नुहोस्