अगस्ट 15, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खुला मनको जीवन

दयालु संचार

कसरी हाम्रो सञ्चारमा करुणा ल्याउने र कसरी परिस्थितिलाई वस्तुगत रूपमा हेर्ने बिना…

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार अतुलनीयहरू खेती गर्दै

हाम्रा शत्रुहरूको लागि दयामा ध्यान

हामीलाई कठिनाइ भएकाहरू वा जोसँग दया जगाउनको लागि एक निर्देशित विश्लेषणात्मक ध्यान…

पोष्ट हेर्नुहोस्