जुन 30, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

स्टीफन बाहिर ध्यानको मुद्रामा बस्दै, धर्म पुस्तक पढ्दै।
धर्म कविता

स्पष्टता, आत्मविश्वास र साहस

भ्रम, आत्म-शङ्का, र डरका पीडाहरूका लागि एन्टिडोटहरू जसले हामीलाई हाम्रो जीवनमा पछाडि राख्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्