जुन 20, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

आदरणीय सांगे खड्रो लाइभस्ट्रिम ब्यानरको साथ आफ्नो मन जान्नुहोस्।
मन र चेतना

आफ्नो मन जान्नुहोस्: सात प्रकारका मन र जागरूकता

सात प्रकारका मनका बाँकी पाँच प्रकारको व्याख्या र त्यसबाट हुने प्रगति…

पोष्ट हेर्नुहोस्
आदरणीय सांगे खड्रो लाइभस्ट्रिम ब्यानरको साथ आफ्नो मन जान्नुहोस्।
मन र चेतना

आफ्नो मन जान्नुहोस्: प्रत्यक्ष अनुभूतिकर्ता र अनुमानित सह...

सात प्रकारका दिमाग मध्ये पहिलो दुईको व्याख्या - प्रत्यक्ष अनुभूतिकर्ताहरू...

पोष्ट हेर्नुहोस्