जुन 16, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

पुस्तक

"साहसी करुणा": पढाइ र कम...

साँचो करुणा कसरी विकास गर्ने सबै संवेदनशील प्राणीहरूलाई फाइदाको लागि, कुनै आत्म-केन्द्रित तारहरू ...

पोष्ट हेर्नुहोस्