जुन 12, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

डर, चिन्ता, र अन्य भावनाहरू

ध्यान गर्ने मनको साथ चिन्ता विरुद्ध लड्नुहोस्

अरूलाई माया र करुणाको बौद्ध अभ्यासहरूले पीडितहरूलाई मद्दत गर्न सक्ने तरिकाहरू…

पोष्ट हेर्नुहोस्
भेन। विद्यार्थीलाई सेतो खट्टा फर्काउँदै हाँस्दै साङ्ग्ये खाद्रो।
बौद्ध ध्यान 101

दृश्य ध्यान

हाम्रा सकारात्मक गुणहरू बाहिर ल्याउन र तिनीहरूमा आत्मविश्वास बढाउन निर्देशित दृश्य ध्यान।

पोष्ट हेर्नुहोस्