जुन 11, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

अन्य प्रकारका पीडाहरू

अध्याय 3 बाट पढाइ जारी राख्दै, विभिन्न प्रकारका अशुद्धताहरू वर्णन गर्दै, पीडाहरू र अन्तर्निहित प्रवृत्तिहरूलाई ढाक्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
भेन। विद्यार्थीलाई सेतो खट्टा फर्काउँदै हाँस्दै साङ्ग्ये खाद्रो।
बौद्ध ध्यान 101

सास मा ध्यान कसरी गर्ने

एक निर्देशित ध्यान संग सास मा ध्यान को एक परिचय। साथै एक विश्लेषणात्मक ध्यान…

पोष्ट हेर्नुहोस्