जुन 7, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

थाङ्काको अगाडि सिकाउँदै मुस्कुराउँदै पूज्य सांगे खड्रो।
बौद्ध ध्यान 101

ध्यान 101: समानता ध्यान

दुई निर्देशित ध्यान। हाम्रा सकारात्मक गुणहरूसँग सम्पर्कमा रहन ध्यान र अर्को…

पोष्ट हेर्नुहोस्