अप्रिल 22, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

वातावरण संग सद्भाव

हाम्रो एक मात्र घरको हेरचाह

हामी बस्ने वातावरणको ख्याल गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, हाम्रो लागि मात्र होइन ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
श्रावस्ती एबेमा शान्तिदेवको शिक्षा

मनको रक्षा गर्ने

अध्याय 19 को 30-5 पदहरू कभर गर्दै, हामीले आफ्नो दिमागलाई सुरक्षित राख्नु पर्ने कारणहरू छलफल गर्दै र...

पोष्ट हेर्नुहोस्