अप्रिल 11, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

दुख्खाको उत्पत्ति

अध्याय १ बाट पढाउन जारी राख्दै, "प्रत्येक सत्यको प्रकृति" लाई कभर गर्दै, व्यापक दुहखाको व्याख्या गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

साँचो दु:ख

अध्याय १ बाट सिकाउँदै, "प्रत्येक सत्यको प्रकृति" लाई कभर गर्दै साँचो दुख्खा र…

पोष्ट हेर्नुहोस्