जनवरी 2, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

"नैतिक पतनको बोधिसत्वको कबुली...

"नैतिक पतनको बोधिसत्वको स्वीकार" मा उल्लिखित गैर-गुणहरूको चर्चा। साथै आवश्यकता…

पोष्ट हेर्नुहोस्