नोभेम्बर 22, 2020

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खुला मनको जीवन

नियमित अभ्यासको महत्व

नियमित ध्यान अभ्यासका फाइदाहरू, उत्पन्न हुन सक्ने अवरोधहरू र कसरी…

पोष्ट हेर्नुहोस्
बौद्ध ध्यान 101

दैनिक अभ्यास स्थापना गर्न ध्यान

दैनिक आध्यात्मिक अभ्यास, फाइदाहरू र बाधाहरू हटाउनको लागि निर्देशित चिन्तन।

पोष्ट हेर्नुहोस्